lu.se

Electrical and Information Technology

Faculty of Engineering LTH | Lund University

News archive

IT-säkerhet: Tre råd till industrin

Published: 2018-10-10

Idag råder bristande kunskap om IT-säkerhet inom industrin och en rad samhällssektorer, menar Martin Hell, universitetslektor vid Elektro- och informationsteknik vid LTH. Här ger han en kort IT-skola ? till nytta för industri och digitalisering.
Utan tvekan kommer stora problem att uppstå framöver när det gäller IT-säkerheten i produkter och system. Den slutsatsen drar Martin Hell, universitetslektor vid Elektro- och informationsteknik vid LTH. Att stora problem är att vänta ser Martin Hell som en naturlig följd av den ökande mängden uppkopplade produkter, ett större fokus på ekonomiska vinster för dem som utför attacker och den generella kunskapsbrist som finns på företagen. En kort IT-skola kan enligt Martin Hell se ut enligt följande:

  1. Hantera data på ett säkert sätt, både när den genereras, transporteras och lagras. Använd kryptering, autentisering och accesskontroll för att kontrollera vem som har behörighet att skapa, läsa, ändra och radera data.
  2. Håll koll på den tredjepartsmjukvara som används i produkterna. Kontrollera att den kontinuerligt underhålls och håll uppsikt över nya sårbarheter som kräver att den uppdateras. Här ingår också att alltid leverera nya produkter med den senaste versionen av mjukvara.
  3. Antag alltid att all data och access är potentiellt skadlig, eller ett försök till en attack, och hantera den därefter. Om skadlig data kan hanteras kan även den legitima hanteras.
Här kan du läsa artikeln i sin helhet. 


Drömmar, upptäckter ? och digitalisering

Published: 2018-10-09

Hur många gånger har LTH varit med om att sätta världsrekord i 5G-teknik? Nu kan du göra LTH-quizet om nästa generations mobilteknik.
Här kan du testa dina kunskaper i 5G och Massiv mimo-teknik ? och ta del av fler spännande berättelser om forskning som är till nytta för världen på olika vis. 


Elektroniktidningen: Tre tips för att undvika faran

Published: 2018-10-09

Utan tvekan kommer stora problem att uppstå framöver på grund av sårbar mjukvara i produkter och system. Det hävdar Martin Hell, universitetslektor på Lunds Tekniska Högskola. Här ger han tre råd som förbättrar industrins odds att inte drabbas av... 


Best Student Paper Award to Adam Jönsson

Published: 2018-09-03

Adam Jönsson, PhD student at the department for Electrical and Information Technology received the Best Student Paper Award at the CSW conference (compound semiconductors) at MIT for his paper: ?Vertical, High?Performance 12 nm...
Adam Jönsson, PhD student at the department for Electrical and Information Technology received the Best Student Paper Award at the CSW conference (compound  semiconductors) at MIT for his paper: ?Vertical, High?Performance 12 nm Diameter InAs Nanowire MOSFETs on Si Using an All III?V CMOS Process?.  Read more at: https://www.csw2018.org/csw-best-student-paper-award 


Best paper award to "Towards Mission-Critical Control at the Edge and Over 5G"

Published: 2018-07-30

At the conference IEEE Edge in July 2018 the paper "Towards Mission-Critical Control at the Edge and Over 5G" got the Best Paper Award. Auhors: Per Skarin, William Tärneberg, Karlt-Erik Årzén and Maria Kihl.
At the conference IEEE Edge in July 2018 the paper "Towards Mission-Critical Control at the Edge and Over 5G" got the Best Paper Award. Auhors: Per Skarin, William Tärneberg, Karlt-Erik Årzén and Maria Kihl. 


Page Manager: |