lu.se

Elektro- och informationsteknik

Lunds Tekniska Högskola | Lunds universitet

Nyhetsarkiv

Debricked: Capture the Flag event with Debricked and Lund University

Publicerad: 2018-12-12

Debricked, in cooperation with the Department of Electrical and Information Technology, Lund University, hosted a Capture the Flag competition for students at the university. The event attracted more than 50 students from 8 different programs,... 


Low energy transceivers for high performance and high frequency communications

Publicerad: 2018-12-03

The number of cell phone subscriptions in the world already outnumber the people by a few hundred million. In the future, machines, appliances and medical implants, etc. are also expected to have their own subscriptions. In each of these billions of...

Note: The dissertation takes place in E:1406, Ole Römers väg 3, Lund the 13 December 9.15. As the data rates increase, the air becomes congested by signals. One identified way to alleviate this is to shift the signals to increasingly higher frequencies. Millimeter-wave frequencies are the frequencies that have a wavelength in the air between 1 and 10 mm. This corresponds to a frequency of between 30 GHz and 300 GHz. Therese Forsberg?s research is about designing the last part before the antenna. We have asked some questions.
What is the challenge?
?Among the higher frequencies, future 5G and WiFi communication is planned at for instance around 30 GHz and around 60 GHz. However, moving to such high frequencies is not a simple task. It makes the transmission more lossy, and the circuits a lot more difficult to design. Additional requirements on the transceiver circuits are that they should be suitable for hand-held, battery-powered consumer electronics, says Therese Forsberg, PhD Student at the department of EIT, LTH, Lund University.  
?So, the circuits need to be small, cheap and have a low power consumption. To make them small and cheap, the circuits in my research are made on a tiny silicon chip using a technology called CMOS. To decrease the power consumption of the circuits while still meeting the same performance requirements, good design choices are needed. My research has been about finding new, efficient circuit designs for future communication standards on millimeter-wave frequencies, and it has led to several successful of high-performance, low-power circuits, she continues
What made you want to pursue a PhD?
? Before pursuing my PhD, I worked at Ericsson in Lund, designing and testing communication transceiver circuits made in CMOS technology ? much like the ones that I have worked with during my time at LTH. The difference was that Ericsson at the time did not design transceivers operating above 5 GHz. Communication at frequencies higher than that was still mostly something that was explored at universities. I found the specific combination of physically small analog circuits and a high frequency of operation very interesting to explore. I anticipated challenging problems, but also the inevitable future of the industry. For this reason, I chose to come to LTH and do research on a topic that never ceases to amaze me, both for how much is known and for how much is yet not known.  
How will the results from your research be applied in practice eventually? 
?The telecom industry moves fast, and as the universities have presented good results, it is rapidly catching up and starting to develop products that use the new findings. The outcome of my research, and that of others in the same field, is expected to find its way into mass-market consumer products within just a few years. 
What are your plans?
? As I feel ready to be a part of the movement to make the research of my field reach end consumers, I will be joining Ericsson in January. There, I will work with the team that develops transceiver circuits for the future 5G cellular networks, in which communication at millimeter-wave frequencies plays a very important role. 
You find the thesis at http://portal.research.lu.se/portal/files/54237310/Therese_KAPPA.pdf Note: The dissertation takes place in E:1406, Ole Römers väg 3, Lund the 13 December 9.15. 


Lokaltidningen: De prisas av Kungliga Fysiografiska Sällskapet

Publicerad: 2018-12-03

Sex forskare mottog medaljer och priser för sina arbeten i botanik, naturvetenskap i vid bemärkelse, kemi, matematik och tillämpad elektronik vid Kungliga Fysiografiska Sällskapet i Lunds årshögtid. 


Två doktorandpris vid antennkonferens

Publicerad: 2018-11-28

Två doktorander i teoretisk elektroteknik, Jakob Helander och Johan Lundgren, har varit på konferens och vunnit pris.

Jakob  Helander fick första pris och Johan Lundgren tredje pris. I båda fallen kompletterades äran med en check på $500 och gratis deltagande vid AMTA 2019. Konferensen hade ca 300 deltagare. 1I tävlingen deltog 19 doktorander. 
Gemensamt för båda prisbelönta studierna är att de använt en uppställning för närfältsmätningar av centimeter- och millimetervågor som utvecklats för att karakterisera defekter i kompositmaterial och utvärdera exponeringsnivåer från 5G-utrustning.
De prisbelönta artiklarna
Första pris:
Reflection-Based Inverse Scattering Image Reconstruction for Non-Destructive Testing av Jakob Helander, Johan Lundgren, Daniel Sjöberg, Christer Larsson, Torleif Martin, Mats Gustafsson
Tredje pris:
Near Field Reconstruction for Electromagnetic Exposure of 5G Communication av Devices  av Johan Lundgren, Jakob Helander, Mats Gustafsson, Daniel Sjöberg, Bo Xu, Davide Colomb. 


Ny Teknik: Tre steg till framtidens datorkretsar

Publicerad: 2018-10-26

Nanotrådar. Nya materialtyper. Kretsar som byggs på höjden. Här är framtidsteknikerna som visar vägen framåt mot morgondagens datorer. 


Ny Teknik: Tre steg till framtidens datorkretsar

Publicerad: 2018-10-25

Nanotrådar. Nya materialtyper. Kretsar som byggs på höjden. Här är framtidsteknikerna som visar vägen framåt mot morgondagens datorer. 


Uppkopplad askkopp nominerad till Swedish Embedded Award

Publicerad: 2018-10-22

Max Faxälv, högskoleingenjörsstudent vid Campus Helsingborg, deltar i Swedish Embedded Award med en uppkopplad askkopp. Läs mer om nomineringen i Elektroniktidningen. Finalen äger rum den 6-7 november, i samband med Embedded Conference...
Max Faxälv, högskoleingenjörsstudent vid Campus Helsingborg, deltar i Swedish Embedded Award med en uppkopplad askkopp. Läs mer om nomineringen i Elektroniktidningen. Finalen äger rum den 6-7 november, i samband med Embedded Conference Scandinavia. 


Elektroniktidningen: Systemkretsar ställer nya krav på testningen

Publicerad: 2018-10-22

Dagens kretsar innehåller funktioner som tidigare fanns utspridda i separata komponenter. Men hur verifierar man att systemkretsen fortfarande fungerar korrekt när det är dags att släppa ratten i en självkörande bil? IJTAG, eller Internal JTAG,... 


Göran Linds minnespris från Kungliga Fysiografiska Sällskapet för 2018 går till Fredrik Rusek

Publicerad: 2018-10-22

Priset till Göran Linds minne från Kungliga Fysiografiska Sällskapet, 2018, går till Fredrik Rusek, institutionen för elektro- och informationsteknik.

Prismotiveringen

Han tilldelas priset för sina framstående insatser inom kommunikationsteori och dess tillämpningar inom framtida generationers trådlösa kommunikationssystem. Med ett fast avstamp iden teoretiska analysen, som ger inspiration till nya innovativa lösningar, tar han ofta sina idéer fram till praktiska och tillämpbara lösningar. i den processen samarbetar han brett med kollegor, så väl inom som utom Lunds universitet, och är en både tillgängliga och uppskattad inspirationskälla för yngre forskare och forskarstuderande.
Dr. Rusek har en gedigen bakgrund inom kommunikationsteori och har producerat grundläggande resultat inom flera olika tillämpningsområden. Inte minst har han bidragit till de stora framgångarna Lunds universitet haft inom inom Massive MIMO, där en av hans publikationer citerats mer än 3000 gånger.
Han disputerade 2007 vid Lunds universitet, med digital kommunikation som huvudämne med avhandlingen ?Partial response and faster-than-Nyquist signaling?. Efter disputationen har Dr. Rusek, förutom ett avbrott 2012?2015 för forskning i telekomindustrin, varit verksam vid institutionen för elektro- och informationsteknik och är universitetslektor, med docentkompetens sedan 2012. Han har handlett ett flertal doktorander och bidrar brett med sin kunskap över traditionella ämnesgränser. I perioder har han arbetat deltid med tillämpad forskning i kommunikationsindustrin.
Dr. Rusek publicerar i högt renommerade tidskrifter och vid väl ansedda konferenser. Hans vetenskapliga arbeten har citerats mer än 6000 gånger. Dr. Rusek har även bidragit till ett stort antal ansökta och beviljade patent, av vilka över 30 hittills är publika. Läs mer om Fredrik Ruseks forskning här! 


Sidansvarig: |